From the dawn of humanity, because he had to defend his being and species against natural predators, man began to communicate and organize in communities. Thus, the first act of human volunteering was that of practicing the conservation instinct by helping each other in hordes, groups, tribes and then social realization in tribes.

After thousands of years, through evolution and knowledge, people came to community relations who offered their selfless help.

Ancient Greece and Rome played the role of spiritual mirrors that shed light on teaching and education, reflecting them further throughout their influenced Europe.

That's how we started the projects.

 

Încă din zorii umanităţii, deoarece a trebuit să îşi apere fiinţa şi specia în faţa prădătorilor naturali, omul a început să comunice şi să se organizeze în comunităţi. Astfel primul act de voluntariat uman a fost acela al practicării instinctului de conservare prin întrajutorarea în hoarde, grupuri, ginte şi mai apoi realaţionarea socială în triburi.

După mii de ani, prin evoluţie şi cunoaştere s-a ajuns la relaţii comunitare oameni care îşi ofereau ajutor dezinteresat.

Grecia şi Roma antică au avut rolul unor oglinzi spirituale care au emis lumina învăţăturii şi educaţiei reflectându-le pe mai departe în întreaga Europă influenţată de ei.

Asa am inceput proiectele.