Susținerea schimbarilor pozitive în atitudine. Practici legate de egalitatea de gen și violența de gen

Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului (ARDOM) a lansat în luna decembrie anul trecut proiectul STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice. Proiectul este destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice.

Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice, inclusiv copiilor martori la violență domestică si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.

Activitatile proiectului propus abordeaza in mod direct egalitatea de gen si violenta de gen si cresterea capacitatii si sustenabilitatii ONG-urilor si sectorului societatii civile.

Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes național. Prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

Desfășurarea campaniei de conștientizare.

Perioadă implementare a campaniei: 11.01.2021-24.01.2021.

Scopul campaniei de conștientizare

 • Conştientizarea populaţiei privind violenţa asupra femeilor pentru prevenirea şi stoparea acestui fenomen, îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor, în mod special, cât şi a intregii societăţi prin diverse acţiuni de informare, educare, consiliere, intervenţie, schimbare şi participare activă;
 • Centrul de prevenire si combatere a violentei in familie asigura asistenta sociala, consiliere psihologica, juridica, precum si informarea si orientarea victimelor violentei in familie. Aici se vor derula programe de mediere și consiliere pentru depășirea situațieide risc și a traumei rezultate în urma violenței în familie.
 • Pentru accesarea serviciilor centrului, persoanele interesate pot suna la telefon 021 796 3390;

Obiectivele campaniei de conștientizare

 • Transmiterea către populaţie a unui mesaj care afirmă că violenţa împotriva femeii (în cadrul familial sau în relaţia de cuplu) este un comportament indezirabil, anomic şi deviant;
 • Informarea tinerilor cu privire la efectele negative (pe termen mediu şi lung) ale violenţei asupra femeii;
 • Informarea tinerilor şi femeilor cu privire la instituţiile şi organizaţiile care oferă servicii şi consultanţă pe probleme de violenţă împotriva femeii;
 • Promovarea unei legislaţii şi a unor practici legislative adecvate care să ofere protecţie victimelor violenţei în familie;
 • Conştientizarea societăţii asupra subiectului drepturilor omului, violenţei in familie şi politicilor democratice;
 • Educarea intregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii femeii din România;
 • Implicarea activă a tinerilor în acţiunile de prevenire şi combatere a fenomenului de violență domestică;
 • Promovarea serviciilor oferite de ARDOM la centrul de monitorizare pentru persoanele vulnerabile;

Sloganul campaniei de conștientizare:

“Implica-te si tu in lupta impotriva violenței de gen!”

Sloganul Granturilor SEE și Norvegiene “Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”, reprezintă un apel către victimele violenței de gen care au nevoie de sprijin pentru integrare și totodată un apel către profesioniști pentru alăturarea la inițiațiva ARDOM. Sunt încurajate victimele violenței de gen să participe la proiect și să ceară ajutor specializat, iar ulterior pot deveni persoane de sprijin pentru alte categorii vulnerabile.

Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesati www.eeagrants.org

 

Persoana de contact: Maria POP- președinte ARDOM, telefon: 021 796 3390, e-mail: maria.pop@ardom.ro .