Nevoia de servicii ale avocaților în slujba celor mai vulnerabili, dar și pentru un nivel al apărării drepturilor fundamentale specific democrațiilor, se manifestă în primul rând în zona drepturilor omului, unde este nevoie atât de reprezentare juridică, cât și de o anumită înțelegere a problemelor specifice acestei arii de drept și de o specializare a avocatului în acest sens.

ARDOM își propune să să fie un far de excelență în acest sector juridic, promovând o cultură a incluziunii, respectului și egalității pentru toți. Prin proiectul LUPTAM PRO BONO PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR VULNERABILE (sau o alta denumire aleasa de dvs.), venim în întâmpinarea acestei nevoi, oferind servicii juridice pro bono cu sprijinul rețelei noastre de avocați din municipiul București. Proiectul vizează grupuri țintă de beneficiari:

 • Adolescenți și tineri din medii vulnerabile;
 • Emigranți, imigranți și resortisanți;
 • Copii aflați în dificultate și familiile lor, copii în risc de abandon școlar sau care au abandonat școala, copii victime ale violenței (fizice, sexuale, emoționale), copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, tineri care părăsesc sistemul de protecție, copii cu probleme de sănătate mintală, copii din familii defavorizate socio-economic, copiii străzii;
 • Victime ale traficului de persoane;
 • Victime ale violenței de gen;
 • Persoane vârstnice abandonate și aflate în situații de risc;
 • Deținuți;
 • Romi, romi săraci/excluși;
 • Persoane fără adăpost, persoane fără adăpost care și-au pierdut actele de identitate;
 • Părinți/însoțitori ai copiilor și tinerilor cu dizabilități;
 • Persoane cu venituri scăzute și nivel educațional redus;
 • Persoane beneficiare ale serviciilor de sănătate sexuală și de reproducere, discriminate pe orice criterii;
 • Grupuri vulnerabile din cadrul migraților;
 • Persoane cu dizabilități, persoane adulte cu dizabilități intelectuale și probleme de sănătate mintală și familiile acestora;

 

În România, munca juridică pro bono este puțin răspândită și deseori neînțeleasă. Unul dintre motive este lipsa unei tradiții în acest sens, spre deosebire de alte state. La ARDOM, sprijinim dezvoltarea acestei practici, cu atât mai mult cu cat un semnal de alarmă a fost dat și de UNBR, care, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 414/08.12.2018, încurajează avocații să facă demersuri în acest sens.

Problemele sesizate în cadrul grupurilor vulnerabile sunt deosebit de numeroase, practica pro bono putând constitui un imens pas înainte pentru rezolvarea problemelor cum ar fi:

 • încălcarea confidențialității,
 • accesul la servicii medicale și sociale,
 • cazuri de calomnie și insultă,
 • încredințarea copiilor în caz de divorț,
 • reprezentarea în instanță pentru stabilirea unei măsuri de protecție,
 • cazurile de trafic,
 • relațiile contractuale ale persoanelor cu dizabilități cu patronatul,
 • obținerea unui spațiu locativ (locuințe sociale) adecvat numărului de membri ai familiei,
 • intrarea în legalitate cu privire la spațiul locativ deținut,
 • asistență pentru persoane cu dizabilități care au nevoie de reprezentare în proceduri civile,
 • asistență pentru persoane cu dizabilități mintale pe care familia vrea să le excludă de la moștenire,
 • situații de hărțuire la locul de muncă,
 • nevoia de sprijin în relația cu autoritățile.

 

Prin activitățile de lobby și advocacy, rețeaua noastră își propune:

 • Promovarea Convențiilor/documentelor internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Propuneri și acțiuni în sensul îmbunătățirii legislației existente;
 • Sensibilizarea opiniei publice privind drepturile persoanelor cu dizabilități și necesitățile prestatorilor de servicii pentru respectarea acestor drepturi;
 • Acționarea pentru creșterea implicării comunității în activitățile pentru bunăstarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Organizarea de campanii de lobby și advocacy, precum şi alte acțiuni;
 • Monitorizarea şi evaluarea autorităților centrale şi locale privind respectarea drepturilor şi implementarea de servicii pentru persoane cu dizabilități / prestatori de servicii pentru persoane cu dizabilități;
 • Acționarea în instanță a persoanelor fizice şi juridice care încalcă drepturile persoanelor cu dizabilități;

Până în momentul de față, ONG-ul nostru a ajutat un număr total de 164 de beneficiari, fiind acordate un total de 562 de ore de servicii juridice, 117 ore de servicii psihologice și 252 ore de asistență socială. Acest rezultat, dar și multe altele, au fost posibile cu sprijinul financiar acordat de ACF (Active citizens fund), timp de 10 luni, în perioada decembrie 2020-octombrie 2021. Activitatea noastră continuă prin suport financiar din surse proprii.

Suntem alături de oameni, pentru o societate mai transparentă și mai onestă! E dreptul tuturor ca dreptul să fie în slujba normalității, a egalității, a non-discriminării!