Asociatia pentru Respectarea Drepturilor Omului este organizatie independenta, neguvernamentala, fara scop lucrativ sau patrimonial, infiintata in scopul realizarii de activitati umanitare de interes general, adaptate in special persoanelor apartinand unor categorii vulnerabile si care au nevoie de protectie sociala. 

Obiectivele noastre sunt: 

  1. apararea drepturilor si libertatilor fundamentale.
  2. promovarea egalitatii de sanse si de gen, respectul fata de sine si fata de ceilalti.
  3. lupta impotriva abuzurilor, discriminarii, indiferentei
  4. desfasurarea unor programe pentru integrarea sociala, pentru impiedicarea abandonului familial, abandonului scolar si al violentei in familie
  5. desfasurarea unor campanii permanente de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de stupefiante
  6. desfasurarea unor campanii permanente de eradicare a traficului de persoane
  7. desfăşurarea unor activităţi proprii de sprijin material şi moral pentru categoriile de persoane defavorizate : copii, tineri, bătrâni bolnavi şi singuri, mame fără venituri, şomeri
  8. consiliere juridica in vederea solutionarii problemelor de natura legala

Misiune

Misiunea organizatiei este de a contribui la dezvoltarea societatii civile prin conceperea, organizarea si desfasurarea unor activitati, proiecte si programe in scopul imbunatatiri respectarii drepturilor omului si a libertatilor cetatenesti, inclusiv prin crearea de centre sociale şi de instruire, sa sprijine si sa responsabilizeze cetatenii in exercitarea drepturilor pe care le au, intervenind pe lângă conducerea Statului, Parlament, Guvern şi alte Autorităţi Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, stoparea abuzurilor şi combaterea discriminării. 

 

Asociatia militeaza pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor vulnerabile, participand la elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe adresate persoanelor dezavantajate şi comunităţilor în dificultate, inclusiv prin desfăşurarea de campanii publice de informare, educare şi conştientizare. .

 

Viziune

Ne dorim o societate ideala in care drepturile omului sa fie respectate. Asociatia pentru Respectarea Drepturilor Omului isi doreste sa fie punte de legatura intre persoanele defavorizate, copii si adultii aflati in dificultate, persoanele cu dizabilitati, persoanele ce provin din medii sarace, afectate de calamitati sau al celor ce provin din randul minoritatilor etnice, religioase si restul societatii. Pentru fiecare in parte.