Ziua internaţională a drepturilor omului - La mulţi ani!

"..., ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, avînd această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi liberţăţi" (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Paris, 10 decembrie 1948)

Muţumim tuturor celor ce au în continuare acest ideal.  

”Demnitate, libertate şi justiţie pentru toţi”,