NU

Scurt istoric

Violenţa de gen este manifestarea cea mai brutală a inegalităţii existente la nivelul societăţii noastre. Victimele acestui fenomen sunt de obicei femeile pentru simplul fapt că agresorii lor nu le recunosc drepturile minime de libertate, respect şi capacitate de decizie. În cadrul celei de-a IV- a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi că încalcă şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. ONU defineşte fenomenul ca o manifestare a relaţiilor de putere dintre femei şi bărbaţi care, aşa cum ne arată istoria, au fost întotdeauna inegale.

Ce este violenţa economică

Violenţa economică reprezintă scăderea resurselor şi autonomiei victimei prin control asupra resurselor financiare şi a accesului acesteia la bani, obiecte personale, hrană, mijloace de transport, telefon şi alte surse de protecţie sau îngrijire de care ar putea beneficia. Violenţa economică se manifestă prin comportamente precum interdicţia din partea agresorului ca victima să se angajeze sau să-şi păstreze locul de muncă, refuzul agresorului de a da bani victimei pentru necesităţile de bază şi neimplicarea în nici un fel a victimei în deciziile legate de administrarea bugetului familiei. Victima este menţinută într-o stare de dependenţă faţă de agresor.

Conform art.4 lit e) din LEGEA nr. 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, violența socială este definita ca “interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar.”

Consecinţe şi efecte ale violenţei

Violenţa înportiva femeilor are numeroase efecte negative, grave, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt, directe (asupra victimei) şi indirecte (asupra persoanelor care asistă la actele de violenţă).

Viaţa profesională şi economică a victimei va fi afectată de lipsa unui loc de muncă sau de pierderea acestuia, în urma interdicţiilor partenerului de a se încadra în muncă sau a scenelor de gelozie ale acestuia, fără a mai menţiona absenţele (consecinţa violenţelor fizice care necesită îngrijiri medicale).Veniturile insuficiente sau absenţa lor vor crea dependenţă financiară faţă de agresor, mai ales în lipsa resurselor alternative (situaţia este mai gravă dacă victima are copii minori în îngrijire). Victimele care reuşesc să-şi păstreze locul de muncă întâmpină dificultăţi de concentrare şi performanţă, datorită stresului şi tracasărilor la care sunt supuse de către agresori.

“Implica-te si tu in lupta impotriva violenței!”

Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului (ARDOM) a lansat în luna decembrie anul trecut proiectul STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice. Proiectul este destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice.

Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice, inclusiv copiilor martori la violență domestică si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.

Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesati www.eeagrants.org