Violența domestică implică un tipar intenționat de tactici fizice, emoționale,economice
și de altă natură, folosite pentru a insufla teama și pentru a constrânge partenerii intimi să acționeze împotriva voinței lor sau a celor mai bune interese.
Violența împotriva femeilor, care cuprinde infracțiuni cu impact disproporționat asupra femeilor, precum „violența domestică”, constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor privind demnitatea, egalitatea și accesul la justiție.
 Impactul său este resimțit nu numai de acele femei care sunt ele însele victime ale violenței, ci și de familii, prieteni și societate în ansamblu. Toate acestea impun o analiză critică a modului în care societatea și  statul reacționează la un asemenea abuz.
Abuzul domestic vine in mai multe forme:
o   Atacuri violente
o   Controlul si manipularea la nivel emotional;financiar;sexual;psihologic sau social
!         Nimeni nu ar trebui să sufere în tăcere, iar Asociatia noastra ofera sfaturi, informații, ajutor, asistență și consiliere printr-o serie de programe și în parteneriat cu alte institutii.