Astazi, 15 ianuarie 2020, a avut loc la sediul Asociației pentru Respectarea Drepturilor Omului, o masa rotundă la care au participat autorități locale și specialisti in domeniu care au dezbătut probleme întâlnite în practică în domeniul violenței domestice și măsuri legale ce se impun.

Prezenta acțiune face parte din proiectul “STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice”, proiect destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice si de gen.

Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice (copii, părinţi, rude, vecini sau persoane din reţeaua socială a familiei, inclusiv copii martori la violență domestică), minorilor si tinerilor aflati in centre de plasament, si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.

Activitatile proiectului propus abordeaza in mod direct egalitatea de gen si violenta de gen si cresterea capacitatii si sustenabilitatii ONG-urilor si sectorului societatii civile.

Prin acest proiect se urmareste scaderea semnificativa a victimelor violentei domestice, precum si cresterea gradului de implicare a societatii in lupta impotriva violentei.

Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesati www.eeagrants.org

Persoana de contact: Maria POP- președinte ARDOM, telefon: 021 796 3390, e-mail: maria.pop@ardom.ro .

Proiect derulat de       

logo ARDOM