social

Scurt istoric

Violenţa de gen este manifestarea cea mai brutală a inegalităţii existente la nivelul societăţii noastre. Victimele acestui fenomen sunt de obicei femeile pentru simplul fapt că agresorii lor nu le recunosc drepturile minime de libertate, respect şi capacitate de decizie. În cadrul celei de-a IV- a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi că încalcă şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. ONU defineşte fenomenul ca o manifestare a relaţiilor de putere dintre femei şi bărbaţi care, aşa cum ne arată istoria, au fost întotdeauna inegale.

Ce este violenţa socială

Violenţa socială reprezintă o formă de violenţă psihologică pasivă, care constă în controlul victimei, izolarea acesteia de familie sau de prieteni sau monitorizarea activităţilor acesteia şi care are drept rezultat întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale, precum şi restrângerea accesului la informaţie sau asistenţă.

Conform art.4 lit f) din LEGEA nr. 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, violența socială este definita ca “impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar.”

Consecinţe şi efecte ale violenţei

Violenţa înportiva femeilor are numeroase efecte negative, grave, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt, directe (asupra victimei) şi indirecte (asupra persoanelor care asistă la actele de violenţă).

Din punct de vedere social victimele sunt izolate treptat şi, în cele din urmă, total de familia de origine, grupul de prieteni, colegii de serviciu sau de serviciile de asistenţă socială.

Izolarea socială a victimei reprezintă unul dintre cei mai severi factori de eşec în încercarea acesteia de ieşire din această dependenţă.

“Implica-te si tu in lupta impotriva violenței!”

Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului (ARDOM) a lansat în luna decembrie anul trecut proiectul STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice. Proiectul este destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice.

Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice, inclusiv copiilor martori la violență domestică si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.

Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesati www.eeagrants.org.