Drepturile victimelor violenței domestice

Conform Art.6 din LEGEA nr. 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, “Victima violenței domestice are dreptul:

a) la respectarea personalității, demnității și a vieții sale private;

b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;

c) la protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale;

d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei legi;

e) la consiliere și asistență juridică gratuită, în condițiile legii.”

Subscribe to violenta sociala