Egalitatea de sanse si de gen, tratarea in mod egal, fara bariere, prejudecati sau preferinte domestice

Proiectul a fost încheiat cu succes in perioada 1 martie 2018 – 01 martie 2019; 9 persoane au beneficiat de servicii privind egalitatea de sanse si combaterea formelor de discriminare

Obiectivele specifice au constat în: introducerea perspectivei de gen în educaţia formală şi non-formală, combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ,  încurajarea concilierii vieţii de familie cu cea profesională, promovarea perspectivei de gen în viaţa socială, sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul egalităţii de şanse, participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de luare a deciziilor.

Proiectul s-a realizat in colaborare cu D.G.A.S.P.C. Sector 2, avand ca obiect colaborarea părţilor în vederea promovării și protejării drepturilor și/ sau intereselor tuturor persoanelor aflate în dificultate.