Proiectul STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice este destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice.

Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic.

Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice, inclusiv copiilor martori la violență domestică si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.

Activitatile proiectului propus abordeaza in mod direct egalitatea de gen si violenta de gen si cresterea capacitatii si sustenabilitatii ONG-urilor si sectorului societatii civile.

Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes național. Prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

Obiectivele urmarite sunt:

  1. Diminuarea semnificativa a violentei de gen
  2. Infiintarea unui centru de monitorizare a victimelor violentei de gen, denumit conform nomenclatorului serviciilor sociale: Centru de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.
  3. Consiliere și asistență juridică gratuită si sprijin in litigii pentru victimele violentei de gen, în condițiile legii.
  4. Dezvoltare organizationala

Proiectul este derulat de Asociatia pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia necesara a Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informatii accesati www.eeagrants.org.

Pentru detalii proiect, va rugam sa ne contactati: Teodora OPRISAN, e-mail: teodora.oprisan@ardom.ro, telefon: 021 796 3390.

 

Proiect derulat de:

logo ARDOM

 

 

 

Ai putea fi, de asemenea, interesat de Evenimentele recente:

ProjectSlogan

Lucram impreuna pentru o Europa incluziva